Zabiegi

Dla stóp

Czas trwania wizyty ok. 30 minut

Koszt zabiegu: 50 zł

Czas trwania wizyty ok. 15 minut

Koszt: 30 zł

Opis zabiegu: Wizyta kontrolna mająca na celu obserwację efektów terapii. Jeśli konieczne jest wykonanie dodatkowych czynności podologicznych są one dodatkowo płatne. Wizyta tylko dla osób, które są w trakcie terapii w naszym gabinecie.

Czas trwania wizyty ok. 60 minut

Koszt: 150 zł

Opis zabiegu: Opracowanie paznokci (skrócenie, wyrównanie, nadanie odpowiedniej grubości, opracowanie skórek) oraz opracowanie podeszwy stopy (usunięcie nadmiaru naskórka i fizjologicznych zrogowaceń). Usuwanie odcisków, modzeli i opracowanie pękających pięt jest dodatkowo płatne.

Czas trwania wizyty ok. 45 minut

Koszt: 100 zł

Opis zabiegu: Obcięcie paznokci, wyrównanie, nadanie odpowiedniego kształtu, opracowanie skórek i usunięcie zrogowaceń w wałach około paznokciowych.

Czas trwania wizyty ok. 45 minut

Koszt: 100 zł

Opis zabiegu: Usunięcie fizjologicznych zrogowaceń z podeszwowej części stopy.

 

1.Usuwanie odcisku / modzela dodatkowo do zabiegu pedicure (płatne za 1 sztukę)

Czas trwania wizyty ok. 5 minut

Koszt: 10 zł

Opis zabiegu: Usunięcie zmiany odpowiednio dobranymi narzędziami, wykonanie profesjonalnego odciążenia, nałożenie preparatu regenerującego oraz przekazanie zaleceń domowych.

 

2. Założenie tamponady do zabiegu pedicure

Czas trwania wizyty ok. 5 minut

Koszt: 10 zł

Opis zabiegu: Założenie tamponady dobranej do istniejącego problemu.

 

3. Opracowanie pękających pięt dodatkowo do zabiegu pedicure (płatne za 1 sztukę)

Czas trwania wizyty ok. 10 minut

Koszt: 20 zł

Opis zabiegu:Usunięcie zrogowaceń na piętach, opracowanie pęknięć i rozpadlin. Zabezpieczenie skóry maścią regenerującą i założenie specjalistycznego odciążenia.

Czas trwania wizyty ok. 120 minut

Koszt: 250 zł

Opis zabiegu: Pedicure dla osób chorujących na rogowca.

 

1.Pierwsza wizyta z opatrunkiem 1 wrastający paznokieć

Czas trwania wizyty ok. 30 minut

Koszt: 80 zł

Opis zabiegu: Pierwsza wizyta z wrastającym paznokciem obejmuje odpowiednie skrócenie, oczyszczenie, założenie opatrunku dobranego indywidualnie i przekazanie zaleceń pielęgnacji domowej.

 

2. Pierwsza wizyta z opatrunkiem 2 wrastające paznokcie

Czas trwania wizyty ok. 30 minut

Koszt: 120 zł

Opis zabiegu: Pierwsza wizyta z wrastającym paznokciem obejmuje odpowiednie skrócenie, oczyszczenie, założenie opatrunku dobranego indywidualnie i przekazanie zaleceń pielęgnacji domowej.

 

3. Pobieranie materiału z wrastającego paznokcia do badania laboratoryjnego

Czas trwania wizyty ok. 15 minut

Koszt: 100 zł

Opis zabiegu: W cenę wchodzi pobranie materiału oraz badanie w laboratorium.

 

4. Klamra tytanowa

Czas trwania wizyty ok. 60 minut

Koszt: 200 zł

Opis zabiegu: Założenie klamry tytanowej na wrastający paznokieć lub paznokieć wymagający korekcji.

 

5. Klamra Frasera

Czas trwania wizyty ok. 60 minut

Koszt: 200 zł

Opis zabiegu: Założenie klamry Frasera na wrastający paznokieć lub paznokieć wymagający korekcji.

 

6. Przełożenie klamry 

Koszt: 100 zł

Opis zabiegu: Wymiana klamry dowolnego rodzaju na nową. Usługa dla osób w trakcie trwania terapii.

 

1.Pierwsza wizyta obejmująca konsultacje, zabieg i preparat do pielęgnacji domowej (do 5 zmian )

Czas trwania wizyty ok. 60 minut

Koszt: 170 zł

Opis zabiegu: Pierwsza wizyta konsultacyjna dotycząca brodawek wirusowych. W cenie jest konsultacja, zabieg usuwania oraz preparat do pielęgnacji domowej. 

 

2. Pierwsza wizyta obejmująca konsultacje, zabieg i preparat do pielęgnacji domowej (powyżej 5 zmian)

Czas trwania wizyty ok. 60 minut

Koszt: 200 zł

Opis zabiegu: Pierwsza wizyta konsultacyjna dotycząca brodawek wirusowych. W cenie jest konsultacja, zabieg usuwania oraz preparat do pielęgnacji domowej. 

 

3. Kolejne wizyty 1-2 sztuki

Koszt: 50 zł

Opis zabiegu: Zabieg usuwania brodawek w trakcie terapii.

 

4.Kolejne wizyty 3-5 sztuk

Koszt: 70 zł

Opis zabiegu: Zabieg usuwania brodawek w trakcie terapii.

 

5. Kolejne wizyty powyżej 5 sztuk

Koszt: 90 zł

Opis zabiegu: Zabieg usuwania brodawek w trakcie terapii.

Czas trwania wizyty ok. 30 minut

Koszt: 80 zł

Opis zabiegu: Skrócenie paznokci i wyrównanie powierzchni.

 

1. Pierwsza wizyta – konsultacja, usunięcie zmian, założenie odciążenia.

Czas trwania wizyty ok. 30 minut

Koszt: 80 zł

Opis zabiegu: Konsultacja i analiza przyczyny powstawiania zmian, usunięcie odcisków/ modzeli nałożenie preparatu regenerującego oraz założenie odciążenia.

 

2. Kolejne wizyty – usunięcie zmian i założenie odciążenia

Czas trwania wizyty ok. 30 minut

Koszt: 60 zł

Opis zabiegu: Usunięcie odcisków/ modzeli nałożenie preparatu regenerującego oraz założenie odciązenia.

 

1. Pierwsza wizyta – konsultacja, usunięcie zmian, założenie odciążenia.

Czas trwania wizyty ok. 45 minut

Koszt: 120 zł

Opis zabiegu: Konsultacja i analiza przyczyny powstawiania zmian, usunięcie zrogowaceń na piętach, opracowanie pęknięć i rozpadlin. Zabezpieczenie skóry maścią regenerującą i założenie specjalistycznego odciążenia. 

 

2. Kolejne wizyty – usunięcie zmian i założenie odciążenia

Czas trwania wizyty ok. 45 minut

Koszt: 100 zł

Opis zabiegu: Usunięcie zrogowaceń na piętach, opracowanie pęknięć i rozpadlin. Zabezpieczenie skóry maścią regenerującą i założenie specjalistycznego odciążenia.

 

1.Grzybica – opracowanie 1 paznokcia

Czas trwania wizyty ok. 30 minut

Koszt: 80 zł

Opis zabiegu: Opracowanie jednego paznokcia ze zmianami grzybiczymi.

 

2.Przerost płytki – opracowanie 1 paznokcia

Czas trwania wizyty ok. 30 minut

Koszt: 60 zł

Opis zabiegu: Opracowanie 1 paznokcia który jest przerośnięty / zdeformowany.

 

3.Onycholiza – opracowanie 1 paznokcia

Czas trwania wizyty ok. 30 minut

Koszt: 50 zł

Opis zabiegu: Opracowanie 1 paznokcia który jest przerośnięty / zdeformowany.

 

4. Badanie mykologiczne/mikrobiologiczne

Czas trwania wizyty ok. 30 minut

Koszt: 200 zł

Opis zabiegu: W cenę wchodzi pobranie materiału oraz badanie w laboratorium.

1.Usunięcie świeżego krwiaka z pod paznokcia (do 24h od urazu)

Czas trwania wizyty ok. 30 minut

Koszt: 60 zł

Opis zabiegu: Usunięcie krwiaka z pod płytki paznokcia.

2.Usunięcie starego krwiaka z pod paznokcia 

Czas trwania wizyty ok. 30 minut

Koszt: 80 zł

Opis zabiegu: Opracowanie 1 paznokcia pod którym jest krwiak i usunięcie samego krwiaka. 

3. Założenie opatrunku na uszkodzony paznokieć

Czas trwania wizyty ok. 30 minut

Koszt: 80 zł

Opis zabiegu: Opracowanie uszkodzonego paznokcia i założenie opatrunku np: po zerwaniu żelu/hybrydy czy uszkodzeniu płytki. 

az badanie w laboratorium.

 

1.Peeling stóp

Czas trwania wizyty ok. 10 minut

Koszt: 20 zł

 

2.Usunięcie hybrydy 

Czas trwania wizyty ok. 15 minut

Koszt: 30 zł

 

3.Wymiana tamponady (bez zabiegu)

Czas trwania wizyty ok. 15 minut

Koszt: 40 zł

 

4. Dezynfekcja obuwia ozonem (do 3 par)

Czas trwania wizyty ok. 15 minut

Koszt: 30 zł

Zabiegi

Dla dłoni

Czas trwania: ok. 30 minut

Koszt: 50 zł

Czas trwania: ok. 15 minut

Koszt: 30 zł

Opis zabiegu: Wizyta kontrolna mająca na celu obserwację efektów terapii. Jeśli konieczne jest wykonanie dodatkowych zabiegów są one dodatkowo płatne. Wizyta tylko dla osób, które są w trakcie terapii w naszym gabinecie.

Czas trwania: ok. 45 minut

Koszt: 100 zł

Opis zabiegu: Opracowanie paznokci (skrócenie, wyrównanie, nadanie odpowiedniej grubości, opracowanie skórek)

1.Pierwsza wizyta obejmująca konsultacje, zabieg i preparat do pielęgnacji domowej (do 5 zmian )

Czas trwania wizyty ok. 60 minut

Koszt: 170 zł

Opis zabiegu: Pierwsza wizyta konsultacyjna dotycząca brodawek wirusowych. W cenie jest konsultacja, zabieg usuwania oraz preparat do pielęgnacji domowej. 

2. Pierwsza wizyta obejmująca konsultacje, zabieg i preparat do pielęgnacji domowej (powyżej 5 zmian)

Czas trwania wizyty ok. 60 minut

Koszt: 200 zł

Opis zabiegu: Pierwsza wizyta konsultacyjna dotycząca brodawek wirusowych. W cenie jest konsultacja, zabieg usuwania oraz preparat do pielęgnacji domowej. 

3. Kolejne wizyty 1-2 sztuki

Koszt: 50 zł

Opis zabiegu: Zabieg usuwania brodawek w trakcie terapii.

4.Kolejne wizyty 3-5 sztuk

Koszt: 70 zł

Opis zabiegu: Zabieg usuwania brodawek w trakcie terapii.

5. Kolejne wizyty powyżej 5 sztuk

Koszt: 90 zł

Opis zabiegu: Zabieg usuwania brodawek w trakcie terapii.

Czas trwania: ok. 30 minut

Koszt: 80 zł

Opis zabiegu: Skrócenie paznokci, wyrównanie powierzchni oraz opracowanie skórek.

1.Grzybica – opracowanie 1 paznokcia

Czas trwania wizyty ok. 30 minut

Koszt: 80 zł

Opis zabiegu: Opracowanie jednego paznokcia ze zmianami grzybiczymi.

2.Przerost płytki – opracowanie 1 paznokcia

Czas trwania wizyty ok. 30 minut

Koszt: 60 zł

Opis zabiegu: Opracowanie 1 paznokcia który jest przerośnięty / zdeformowany.

3.Onycholiza – opracowanie 1 paznokcia

Czas trwania wizyty ok. 30 minut

Koszt: 50 zł

Opis zabiegu: Opracowanie 1 paznokcia który jest przerośnięty / zdeformowany.

4. Badanie mykologiczne/mikrobiologiczne

Czas trwania wizyty ok. 30 minut

Koszt: 200 zł

Opis zabiegu: W cenę wchodzi pobranie materiału oraz badanie w laboratorium.

Czas trwania: ok. 15 minut

Koszt: 30 zł